MENU Τρίκαλα | | English


Αρχική
Βρείτε μας


Leonardo da Vinci Partnership - Vocational Education Cooperation and Network (VecNET)

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων συμμετέχει στην υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Leonardo da Vinci) με τίτλο "Vocational Education Cooperation and Network (VecNET)" για τη διετία 2012-2014. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εταιρική σχέση δηλαδή διακρατική συνεργασία μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι φορείς προέρχονται από τις χώρες Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και είναι οι εξής:
- Cubuk Ilce Milli Egitim Mudurlugu
- Cubuk Teknik ve Endustri Meslek Lisesi
- Cubuk Mesleki Egitim Merkezi
- 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων
- Italian National Research Council (CNR) - Institute for Educational Technology (ITD)
- Fondazione Abacus- Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione
- Orka Consulting-Lodz

Το πρόγραμμα VecNET φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής Ευρώπης που μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική ιστορία της, να καθορίσει και να κατευθύνει τις επαγγελματικές τάσεις και να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον σωστά. Σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος είναι:
- η μελέτη των παραδοσιακών επαγγελμάτων κάθε χώρας και η ιστορική εξέλιξή τους
- η καταγραφή σύγχρονων δημοφιλών επαγγελματικών πρακτικών σε κάθε χώρα, η παρατήρηση αλλαγών σε αυτά τα επαγγέλματα και ο καθορισμός των επαγγελματικών τάσεων της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας
- η εξαγωγή συμπερασμάτων για πιθανούς νέους κλάδους και μελλοντικούς επαγγελματικούς τομείς
- η σύγκριση σύγχρονων επαγγελματικών εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η αλληλεπίδραση και η μεταφορά γνώσης και καινοτόμων πρακτικών
- η δημιουργία ενός δικτύου πληροφοριών για την επαγγελματική εκπαίδευση, το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς. Τα έγγραφα και οι ερευνητικές μελέτες που θα δημιουργηθούν, θα είναι πηγή δεδομένων, θα παρέχουν καθοδήγηση και παροχή συμβουλών προς τους νέους ανθρώπους και το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό σχετικά με τις παγκόσμιες επαγγελματικές τάσεις και τις παραλλαγές τους, ώστε να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον.

About the project
In our century, vocational and technical education is the most important factor which constitutes the foundation of social and economic development and embodies the futures of nations. In our age, the institutions of vocational and technical education enable people to have a job which they choose, through well rounded education they get, by giving education from elementary level to professional level. The awareness and interaction of these institutions, which reached an international level, towards education systems and vocational skills in other countries is too little although they give education suitable to their aim of foundation. In addition to vocational skills almost forgotten, it is obvious that most of the vocational fields will face the threat of extinction with technology in the future. Exploring traditional professions across Europe in place, revealing the documents which form resources, unearthing of occupational skills which are almost or fully extinct and archiving them in terms of development stages of occupations are extremely important. Networking about occupational skills unearthed within this context, enabling intercultural interaction through sharing all data in this common network, getting detailed information about occupational skills which young entrepreneurs want to obtain through the network is aimed.
With the aim of forming sources to European citizens in working age who are included to labor market and facing unemployment, the popular occupations of the past will be presented by its experts, thus their communication between experts having occupational skills will be provided. Through this, it is thought that the recorded occupational skills will throw light on the emergence of different occupational areas in the future. In addition to all this, with the team work which will be formed, the possible occupations which governments may encounter with a realistic approach will be recorded especially by brainstorming method and the dissemination tools will be brought into use to vocational education institutions by being used effectively.

Partners
Cubuk Ilce Milli Egitim Mudurlugu - Turkey - Coordinator
Cubuk Teknik ve Endustri Meslek Lisesi - Turkey
Cubuk Mesleki Egitim Merkezi - Turkey
2nd EPAL OF TRIKALA - Greece
Fondazione Abacus - Istituto Europeo di Ricerca Studio e Formazione - Italy
Italian National Research Council (CNR) - Institute for Educational Technology (ITD) - Italy
Orka Consulting - Poland


VecNET's Official Website
http://vecnet.pa.itd.cnr.it/

Information about the meetings in every country
1η Συνάντηση στην Aγκυρα (Τουρκία) - 1st Meeting in Ankara (Turkey)
2η Συνάντηση στο Λοτζ (Πολωνία) - 2nd Meeting in Lodz (Poland)
3η Συνάντηση στα Τρίκαλα (Ελλάδα) - 3nd Meeting in Trikala (Greece)
4η Συνάντηση στο Παλέρμο (Ιταλία) - 4th Meeting in Palermo (Italy)
5η Συνάντηση στην Άγκυρα (Τουρκία) - 5th Meeting in Ankara (Turkey)◄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Υλοποίηση και Συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου:
Αβδελίδης Ευάγγελος, Αβδελίδου Ελένη
© Copyright 2001 - 2019