MENU Τρίκαλα | | English


Αρχική
Βρείτε μας


Επίσκεψη στο Μουσείο Τσιτσάνη-Οθωμανικό Λουτρό-Παλιές Φυλακές Τρικάλων (Erasmus+ MEDE, 16-10-2018)

Μουσείο Τσιτσάνη-Οθωμανικό Λουτρό-Παλιές Φυλακές Τρικάλων

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Μουσειακή Εκπαίδευση στη Ψηφιακή Εποχή» το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων επισκέφθηκε το Μουσείο Τσιτσάνη και οι μαθητές ακολούθησαν μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλάμβανε τρία στάδια. Το στάδιο προετοιμασίας, πριν από την επίσκεψη στο μουσείο, την επί τόπου επίσκεψη στο μουσείο και την τελική φάση μετά την επίσκεψη στο μουσείο. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πολυδιάστατο μουσείο Τσιτσάνη στην τάξη πριν από την επίσκεψη. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν διάφορους τρόπους προετοιμασίας. Διένειμαν φύλλα εργασίας και ζήτησαν από τους μαθητές να εργαστούν σε αυτά με τη βοήθεια πληροφοριών που άντλησαν από σελίδες του Διαδικτύου. Στη συνέχεια, ζήτησαν από τους μαθητές να προσδιορίσουν τη θέση και την ευρύτερη περιοχή του μουσείου σε χάρτη. Το φύλλο εργασίας περιελάμβανε μια σειρά από ερωτήματα που αποσκοπούσαν στην αναγνώριση του μνημείου από αρχιτεκτονική άποψη και στη συνέχεια από τη λειτουργική του άποψη κατά τη διάρκεια των αιώνων. Προβλήθηκαν επίσης εικόνες της θέσης του κτιρίου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το ίδιο το μουσείο είναι ένα οθωμανικό λουτρό, ένα μνημείο που προέρχεται από την οθωμανική περίοδο, αργότερα μετατράπηκε σε φυλακή και τώρα έχοντας ανακαινιστεί, είναι επίσης ένας χώρος αφιερωμένος στον, γεννημένο στα Τρίκαλα διάσημο Έλληνα συνθέτη, Βασίλη Τσιτσάνη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, οι μαθητές κλήθηκαν να εργαστούν πάνω στο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που παρείχε το μουσείο σχετικά με την κύρια λειτουργία του κτιρίου, δηλαδή το οθωμανικό λουτρό. Περπατώντας γύρω στα κρύα, χλιαρά και ζεστά διαμερίσματα του λουτρού, ανακαλύφθηκαν πληροφορίες και αποκαλύφθηκε ο οθωμανικός κόσμος και η ζωή. Παράλληλα, μια ομάδα μαθητών που φοιτούν στον τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών στο σχολείο μας εμπνεύστηκε από διακοσμητικά στοιχεία του λουτρού και παρήγαγε ενδιαφέροντα σχέδια.
Εν τω μεταξύ, οι μαθητές περπατώντας μέσα στους χώρους που κατασκευάστηκαν ως φυλακή και αισθάνθηκαν την ατμόσφαιρα παρατηρώντας τα στενά παράθυρα και τον περιορισμένο χώρο. Στη συνέχεια, μπήκαν στον κόσμο της μουσικής που δημιουργήθηκε από τον γνωστό συνθέτη του 20ου αιώνα, Βασίλη Τσιτσάνη. Η κυρίως αίθουσα είναι αφιερωμένη σε αυτόν καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που σχεδίασε η συμμετέχουσα διδακτική ομάδα, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη ζωή και το έργο του συνθέτη ενώ τα τεχνικά μέσα του μουσείου τους έδωσαν την ευκαιρία να ακούσουν αυθεντική μουσική αυτού του είδους.
Η επίσκεψη του μουσείου ολοκληρώθηκε με την εφαρμογή Action Bound για φορητές συσκευές, που δημιουργήθηκε από τη διδακτική ομάδα για τους μαθητές με στόχο τη συνολική ενοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικά με όλες τις πλευρές του συγκεκριμένου μνημείου.
Σκοπός αυτής της επίσκεψης στο μουσείο ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου που ζουν, να μελετήσουν τις τρεις διαστάσεις του ίδιου του κτηρίου, να αναγνωρίσουν τα ίχνη του παρελθόντος σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Να γίνει σύγκριση μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. Να κατανοήσουν τις αξίες της κοινωνίας, να κατανοήσουν την εξέλιξη του κόσμου και την κοινωνική ανάπτυξη και να σέβονται το περιβάλλον.

--------------------------------

The 2nd Epal of Trikala has already visited the Tsitsanis Museum and the students followed a specific procedure which comprised three stages. The preparation stage, before the museum visit, the on the spot visit to the museum and the final stage after the museum visit. Initially the students were informed about the multidimensional Tsitsanis Museum in the classroom before the visit. Teachers made use of various ways of preparation. They distributed photocopied worksheets and asked the students to work on them with the help of information from Internet pages. Then, they asked the students to identify the location and the broader area of the museum on a map. The worksheet included a number of questions targeting to identification of the monument from an architectural point of view in the first place and then from its functional point of view throughout the centuries. They also projected images of the building’s view in different historical periods. It is worth mentioning here that the museum itself is an Ottoman Bath, a monument coming from the Ottoman period, converted into a Prison later on and now having been renovated, is a place devoted to Vassilis Tsitsanis, a famous Greek composer born in Trikala.
During the visit to the museum, the students were asked to work on proper educational material provided by the museum concerning the principal function of the building, that was the Ottoman Bath. Walking around the cold, the warm and the hot compartments information was discovered and the Ottoman world and life was revealed. In parallel, a group of students attending the Applied Arts sector in our school got inspired by decorative features of the Bath and produced interesting designs.
In the meantime, students walked through compartments which were constructed for prison and felt the atmosphere remarking the narrow windows and the restricted space. Afterwards, they entered the world of music produced by Vassilis Tsitsanis, a famous composer of the 20th century. The Hall is devoted to him as he was born and grew up in Trikala. With the help of a questionnaire designed by the participating teaching team, the students got in touch with the life and the work of the composer while the technical means of the museum gave them the chance to listen to authentic music of this kind.
The museum visit ended up with an Action Bound Application created by the teaching team for the students aiming at an overall consolidation of as many pieces of information as possible concerning all sides of the specific monument.
The purpose of this museum visit was to get the students to know the history and culture of the place they live, to study the three dimensions of the building itself, to recognize the traces of the past in this contemporary environment they live in. To make comparisons between the past and the present. To understand the values of the society, to comprehend the evolution of the world and the social development and to respect our surroundings.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα MEDEΦωτογραφίες


◄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Υλοποίηση και Συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου:
Αβδελίδης Ευάγγελος, Αβδελίδου Ελένη
© Copyright 2001 - 2019