Ρομποτική

Βιντεομαθήματα Lego Mindstorms EV3

Videos σχετικά με τις εισαγωγικές έννοιες, το περιβάλλον ...
Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός ρομποτικού χεριού

Το ρομποτικό χέρι θα πιάνει και θα μετακινεί ...
Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση του Ρομπότ σε ισόπλευρο τρίγωνο

Το ρομπότ κινείται και στρίβει κατάλληλα ώστε να ...
Διαβάστε περισσότερα

Το ρομπότ ακολουθεί κυκλική μαύρη γραμμή

Το ρομπότ κινείται μπροστά και στρίβει κατάλληλα ώστε ...
Διαβάστε περισσότερα

Το ρομπότ σταματά στην 4η μαύρη γραμμή

Το ρομπότ κινείται μπροστά, εντοπίζει τις μαύρες γραμμές ...
Διαβάστε περισσότερα

Το ρομπότ φύλακας

Το ρομπότ συμπεριφέρεται ως ένας σκύλος - φύλακας ...
Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση του ρομπότ σε τετράγωνο (με δομή επανάληψης)

Το ρομπότ κινείται και στρίβει κατάλληλα ώστε να ...
Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση του ρομπότ σε τετράγωνο

Το ρομπότ κινείται και στρίβει κατάλληλα ώστε να ...
Διαβάστε περισσότερα