Χημεία

Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού

Ιστοσελίδα ως βοηθητικό εργαλείο στην διδασκαλία φυσικών επιστημών, ...
Διαβάστε περισσότερα

Απλό τεστ γνώσεων σε βασική Χημεία

Κουίζ με ερωτήσεις για έλεγχο γνώσεων βασικής χημείας ...
Διαβάστε περισσότερα

Basics in Chemistry

Κουίζ με ερωτήσεις για εκμάθηση και έλεγχο γνώσεων ...
Διαβάστε περισσότερα