Καλωσήρθατε στο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων.

 

Επιλέξτε ενότητα:

 
 Φορητές ΤΠΕ Κατάλογος Apps
Οι ενότητες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 «Ενισχύοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση με Φορητές ΤΠΕ».
   
 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  Εκπαιδευτική Ρομποτική

Οι ενότητες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 «ΤΠΕ και Ρομποτική στο Ψηφιακό ΕΠΑΛ».

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ένας συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου μπορείτε να αναζητήσετε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων.

 

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό».

«The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein».

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση: Αβδελίδης Ευάγγελος (ΠΕ86)