Καλωσήρθατε στο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων.

 
 Φορητές ΤΠΕ Κατάλογος Apps
   
 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  Εκπαιδευτική Ρομποτική

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο είναι ένας συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου μπορείτε να αναζητήσετε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του 2ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων.

Το Ψηφιακό Αποθετήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 «ΤΠΕ και Ρομποτική στο Ψηφιακό ΕΠΑΛ».

 

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό».

«The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein».

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση: Αβδελίδης Ευάγγελος (ΠΕ19)