Γεωπονία

Θρεπτική αξία των τροφίμων

Κουίζ με ερωτήσεις  που αφορούν στη σύσταση των ...
Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργικές επιχειρήσεις σήμερα

Κουίζ με ερωτήσεις σχετικά με τις γεωργικές επιχειρήσεις ...
Διαβάστε περισσότερα

Φυτά – Η λειτουργική και αισθητική τους αξία

Κουίζ με ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργική και ...
Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Βίντεο με ερωτήσεις σχετικά με το φαινόμενο του ...
Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Κουίζ με ερωτήσεις  που αφορούν τα τρόφιμα και ...
Διαβάστε περισσότερα