MENU Τρίκαλα | | English


Αρχική
Βρείτε μας


Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας (Erasmus+ MEDE, 30-10-2018)

Μουσείο Ελληνικής Παιδείας - Καλαμπάκα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Μουσειακή Εκπαίδευση στη Ψηφιακή Εποχή» μια άλλη επίσκεψη μουσείου ακολούθησε αργότερα. Ήταν η επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας στην Καλαμπάκα. Και πάλι, οι μαθητές ακολούθησαν μια διαδικασία προετοιμασίας τριών σταδίων: προ-κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψης στο μουσείο.
Προκειμένου να προετοιμάσουν τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί είχαν μια συζήτηση μαζί τους για τη χρησιμότητα ενός τέτοιου μουσείου και για τους τύπους των εκθεμάτων που μπορεί να περιέχει.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο μουσείο, οι μαθητές ξεναγήθηκαν σ τους διάφορους χώρους του μουσείου. Στη συνέχεια πήραν μέρος σε μια προσομοίωση τάξης, που διοργάνωσαν οι επιμελητές του μουσείου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες διδάσκονταν και μάθαιναν, να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές τιμωρίας και το υλικό γραφής που χρησιμοποιούνταν πριν από μερικές δεκαετίες. Στη συνέχεια ακολούθησε επίδειξη παλιών παιχνιδιών, φυσικά πειράματα καθώς και προβολές βίντεο σχετικά με το σχηματισμό των βράχων των Μετεώρων και τη ζωή του μοναστηριού στο παρελθόν. Όλα τα παραπάνω ήταν μέρος των δραστηριοτήτων του μουσείου.
Μια συμπληρωματική δραστηριότητα που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί, ώθησε τους μαθητές να περπατήσουν στους χώρους του μουσείου, να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν και με άλλα λόγια να «διαβάσουν» το μουσείο και να δημιουργήσουν έτσι αρχές πάνω στις οποίες θα σχεδιάσουν τη μουσειακή γωνιά του σχολείου.
Γράφοντας δοκίμια με τις εντυπώσεις που είχαν και την επίδραση που είχε η επίσκεψη σε αυτούς, ήταν η μετά την επίσκεψη του μουσείου δραστηριότητα που έγινε στο σχολείο. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν για αυτή την εμπειρία του μουσείου στο προσωπικό ημερολόγιό τους (πότε-πώς-ποιος -γιατί -που και τελείωσε με τα συναισθήματα και τις σκέψεις).
Η δημιουργία της μουσειακής γωνιάς του σχολικού μουσείου είναι ο στόχος του έργου που θα αποδείξει την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης επίσκεψης.
Σκοπός αυτής της επίσκεψης στο μουσείο ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελληνικής κοινωνίας, να συγκρίνουν στοιχεία, ιδέες και συμπεριφορές του παρελθόντος με το παρόν, να ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, να συνειδητοποιήσουν ότι το παρόν δεν αποσυνδέθηκε από το παρελθόν.

--------------------------------

Another museum visit followed later. It was the visit to the Museum of Greek Education in Kalambaka. Again, the students followed a procedure of the pre - during and after the museum visit stages.
In order to prepare the students, teachers had a brainstorming discussion with them about the usefulness of a museum of that kind and the types of exhibits it may contain.
During the visit to the museum, the students were guided around the various spaces of the museum. Then they took part in a classroom simulation organized by the museum curators. Students had the opportunity to experience the circumstances under which teaching and learning was carried out, to know the different forms of punishment and the writing material used some decades ago. Afterwards, old toys’ demonstration and physic experiments followed as well as video projections concerning the formation of the Meteora Rocks and the monastery life in the past. All the above were part of the museum’s activities.
A supplementary activity designed by teachers urged the students to walk around the spaces of the museum, to observe, to compare and in other words "read" the museum and thus set up principles upon which they will design their own school’s museum corner.
Writing down essays about the impression they got and the impact the visit had on them was the after the museum visit activity which took part at school. The students were asked to write about this museum experience in their personal diary (when-how-who-why-what-end up with feelings and thoughts).
The creation of the school museum corner is the project’s objective which will prove the effectiveness of the previous visit.
The purpose of this museum visit was to get the students to know the history and culture of Greek society, to compare items, ideas and attitudes of the past with the present, to discover the importance of the educational system, to realize that the present is not disconnected from the past.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα MEDEΦωτογραφίες


◄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Υλοποίηση και Συντήρηση του Διαδικτυακού Τόπου:
Αβδελίδης Ευάγγελος, Αβδελίδου Ελένη
© Copyright 2001 - 2019